INFORME: Wagner Group desencadenat a Ucraïna


Avui presentem l’informe “Wagner Group desencadenat a Ucraïna” que analitza l’impacte que analitza l’impacte de Wagner des de 3 dimensions la militar, la política i la de drets humans. A partir del treball de camp fet entre març i juny. 

Podeu descarregar l’informe aquí i el resum executiu

Aquest informe el vam presentar a la seu central de les Nacions Unides el dia 1 d’agost a la ciutat de Nova York, en el marc de la sessió de treball del Grup de Treball de les Nacions Unides per a l’ús de mercenaris.

La recerca compta amb els testimonis de 40 experts, institucions i Organitzacions de la Societat Civil de l’àmbit acadèmic i de drets humans. També s’ha entrevistat personal militar involucrat en les operacions de la part ucraïnesa. La presència del Grup Wagner a Ucraïna ha augmentat dramàticament la gravetat del conflicte, exacerbant la mortalitat, intensificant la confrontació i provocant la fragmentació dels actors armats no estatals.

Línia temporal amb els esdeveniments clau de l’evolució de Wagner Group des del 2014:

L’informe fa un conjunt de recomanacions fonamentals:

Per als organismes internacionals i els governs nacionals:

Reforçar els marcs normatius nacionals per controlar les EMSP, inclosos uns sòlids mecanismes de concessió de llicències, supervisió i reparació.
Crear un ampli instrument internacional jurídicament vinculant per regular l’activitat de les EMSP, així com normes adequades per prevenir les violacions de drets humans, la protecció de les víctimes i la reparació efectiva.
Designar el Wagner Group com a organització terrorista i grup armat finançat per la Federació Russa.
Impulsar la persecució penal internacional, inclosos els principis de jurisdicció universal.

Per a les organitzacions de la societat civil:

Millorar els mecanismes de supervisió i presentació d’informes sobre l’activitat de les EMSP i el seu impacte interseccional en els drets humans, amb especial atenció a les violacions dels drets de les dones.
Sensibilitzar al públic en general i les comunitats afectades per conflictes perquè puguin distingir els contractistes privats de les forces regulars i comprendre l’impacte de la privatització de la guerra a nivell polític i social.
Dur a terme accions d’incidència política per promoure normatives internacionals i nacionals de control de les EMSP.